Köpvillkor


INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.equalitybystockholm.se. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Equality By Stockholm, org. nr 960914-3814, Grindtorps skolgänd 28 lgh 1003 18347 Täby

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

KÖP
Vid beställning träffas avtal om köp först när Equality By Stockholm bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Equality By Stockholm. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Equality By Stockholm har ägande och återtaganderätt på samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Equality By Stockholm måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

LEVERANSER
Beställningar som görs före klockan 16.00 på helgfri vardag behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3 dagar inom Sverige.
Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager. Paketen levereras av Posten

LEVERANSFÖRSENINGAR
Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening. 

TRANSPORT
Equality By Stoclholm ansvarar för transport till dig som kund. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

BEKRÄFTELSE
När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en bekräftelse till din email-adress. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BESTÄLLNINGAR
Beställningar kan endast göras av personer som är 18 år eller äldre och som inte står under förmyndarskap. 

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Equality By Stockholm misstänker brott.

Equality By Stockholm förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på erlagda beställningar. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Equality By Stockholm avbryta köpet och om kunden har betalat för produkten ska Equality By Stockholm återbetala pengarna till kunden.

RETURER
Privatpersoner har rätt att returnera en beställning inom 30 dagar från att de mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten och dess förpackning är i oförändrat skick. Om en kund utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska den kontakta Equality By Stockholm för att få en adress att skicka varan till. Kostnader för att returnera produkter betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport till kunden, ska Equality By Stockholm kontaktas inom 30 dagar från och med den dag då kunden mottog försändelsen.

GARANTI
Garantitid för köp av klocka är ett år från köpdatum. Garantin täcker endast tillverkningsfel på klockan som sådan (urverk, glas och boett). Andra delar än nu nämnda täcks inte av garantin. För att få en beställd produkt utbytt under någon av dessa garantier, vänligen kontakta Equality By Stockholm.

Vänligen notera att Equality By Stockholm kommer att ta ut en kostnad för reparationer/returer i följande fall (detta gäller även under garantitiden.

- Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet (stötskador, bucklor på produkten, krossat glas etc.)
- Fel eller skada orsakad av eld, vatten eller en naturkatastrof
- Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet, flagnande av metallen)
- För det fall det inte framgår av garantin till produkten var och när produkten har inhandlats, eller om denna information har ändrats på garantin
- För utbyte av klockans batteri under garantitiden

Klockfodralet, urtavlan, klockglaset och andra delar kan komma att bytas ut med ersättningsdelar om originaldelar inte finns tillgängliga.

Garantin ger dig rätten att få fria reparationer/returer i enlighet med nu nämnda villkor och inom den tid som gäller för garantin. Garantin begränsar inte någon laglig rätt som gäller för dig som kund.

ÄGANDERÄTT
Alla produkter förblir Equality By Stockholms egendom tills full betalning är erlagd.